Bản quyền

Xin chào bạn!

Các bài viết của Phan Hùng Blog được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế.

Những bài viết tại Phan Hùng Blog đều tự viết dựa trên kinh nghiệm và quá trình hoạt động, có thể sử dụng một số tài liệu dịch sang vì vậy bạn nên lưu ý:

  • Ghi rõ nguồn bài viết kèm link trỏ về khi sao chép nội dung, trích đoạn sang trang web của bạn.
  • Phan Hùng Blog giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog, tác giả xin chịu trách nhiệm về tất cả các nội dung được đăng tải trên website.
  • Không sử dụng nội dung tại Phan Hùng Blog để thương mại hóa.

Hậu quả của việc vi phạm

Nếu bạn vi phạm việc copy nội dung mà không liên hệ với tác giả, mình buộc phải báo cáo website của bạn lên Google và bạn sẽ phải nhận một hậu quả thích đáng cho hành động của bạn.

Google dựa trên thời gian đăng bài và thứ hạng của các blog và nhiều yếu tố khác để nhận diện đâu là bài gốc và đâu là bài vi phạm bản quyền hoặc nếu nghiệm trọng mình có thể đưa lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý.

Hi vọng, bạn sẽ tôn trọng và đề cao vấn đề bản quyền từ blog của mình để thông tin trên internet được rộng rãi, phổ biến có ích cho độc giả.

Cảm ơn các bạn, hy vọng sẽ được hợp tác cùng các bạn!